Điều Trị Bằng Subutex

subutex tnTại Úc, từ năm 2000, Subutex đã được chấp thuận xử dụng để điều trị cho những người nghiện bạch phiến (heroin) hay những loại thuốc trong nhóm á phiện.

pdf Điều Trị Bằng Subutex

 

ĐIỀU TRỊ BẰNG SUBUTEX hay BUPRENORPHINE
Subutex or Buprenorphine Treatment


Subutex là gì và tác dụng ra sao? -  What is Subutex and how does it work?

Subutex là tên thương mại của thuốc buprenorphine. Buprenorphine là loại thuốc á phiện tổng hợp được bào chế trong thập niên 1960.  Tại Úc, từ năm 2000, Subutex đã được chấp thuận xử dụng để điều trị cho những người nghiện bạch phiến (heroin) hay những loại thuốc trong nhóm á phiện như á phiện (opium), codein, morphine, methadone, pethidine.

Buprenorphine (Subutex) với liều đủ mạnh có thể:

Phản ứng phụ - Side effects

Cũng giống như bất kỳ loại thuốc nào thuộc nhóm á phiện, thuốc có thể gây ra một loạt phản ứng phụ.  Phần nhiều các phản ứng phụ xảy ra trong vài ngày hoặc vài tuần đầu của việc điều trị và từ từ ổn định.  Những phản ứng phụ thường được ghi nhận nhiều nhất là:

Các chương trình điều trị với Subutex - Treatment programs with Subutex

Sự thành công của việc điều trị ghiền nghiện ma túy của một người thường tùy thuộc vào một chương trình điều trị toàn diện nghĩa là một chương trình đáp ứng mọi khía cạnh thể lý, tâm lý và môi trường liên quan đến việc sử dụng ma túy của người ấy.  Nói cách khác việc điều trị bao gồm việc phối hợp nhiều phương pháp trị liệu khác nhau như bao gồm việc điều trị duy trì bằng Buprenorphine, tư vấn, tẩm quất (massage), trị liệu tự nhiên (naturotherapy), hỗ trợ của gia đình, bạn bè, nhóm hỗ trợ v.v...
Buprenorphine là loại thuốc rất linh động có thể dùng cho những chương trình cắt cơn nghiện ngắn hạn hoặc những chương trình điều trị dài hạn hơn.
 1.  Chương trình cắt cơn - Withdrawal programs
Subutex có thể giúp cắt cơn bạch phiến hay những thuốc khác thuộc nhóm á phiện.  Cắt cơn thường là chương trình ngắn hạn (thí dụ 1 tuần) và thường kết hợp các dịch vụ hỗ trợ (gia đình, bạn bè, bạn đồng trang lứa, cơ quan cung cấp các dịch vụ chữa trị, hội những người sử dụng ma túy) với một vài loại thuốc.  Chương trình cắt cơn bằng Subutex có thể ngoại trú (ở tại nhà) hoặc nội trú (tại trung tâm cai nghiện, nhà thương).  Một số hình thức tiếp tục hỗ trợ hoặc điều trị sau khi cắt cơn cũng giúp ích cho nhiều người.
2.  Điều trị duy trì dài hạn - Maintenance treatment
Chương trình điều trị duy trì dài hạn là chương trình sử dụng loại thuốc điều trị có-á-phiện có tác dụng lâu, trong khoảng thời gian dài (nhiều tháng nhiều năm).  Hiện tại Subutex, Suboxone và Methadone được chính phủ bảo trợ sử dụng tại Úc cho chương trình điều trị duy trì dài hạn.  Điều trị duy trì dài hạn rất ích lợi nếu người dùng ma túy muốn ngưng hoặc giảm thiểu việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, và quyết định thay đổi lối sống về lâu về dài.  Họ sẽ có thể tự kiểm soát được việc sử dụng ma túy của mình hơn, và có nhiều thời gian để tập trung vào những lãnh vực khác của cuộc sống cũng như vào áp lực để giảm thiểu việc sử dụng ma túy.
3.  Dùng Subutex để cai bỏ methadone - Using Subutex to withdrawal from Methadone maintenance treatment
Một số người điều trị duy trì dài hạn trong chương trình methadone gặp khó khăn khi cai bỏ methadone vì những triệu chứng vã thuốc trầm trọng và/hoặc kéo dài.  Những người này có thể chuyển dễ dàng hơn từ liều methadone thấp qua Subutex, rồi sau đó cai bỏ Subutex, vì triệu chứng vã thuốc Subutex có thể nhẹ hơn.  Hãy thảo luận với bác sĩ về sự lựa chọn này.

Ai là người thích hợp với việc điều trị bằng Subutex? – Who is suitable for Subutex treatment?

Subutex chỉ thích hợp cho những người sử dụng bạch phiến thường xuyên hay những loại thuốc khác trong nhóm á phiện (như methadone, morphine).  Subutex không thích hợp để điều trị cho người sử dụng những loại thuốc như thuốc ngủ, amphetamines hay rượu bia hoặc những người chỉ thỉnh thoảng sử dụng bạch phiến.  Vì nguy cơ bị ‘vã thuốc đột ngột’ (precipitated withdrawal), người đang sử dụng methadone liều mạnh (thí dụ 60mg hoặc hơn) sẽ gặp khó khăn khi đổi qua Subutex.  Tốt nhất họ nên ổn định ở liều methadone nhẹ (30mg hoặc nhẹ hơn) trước khi chuyển qua Subutex.  Một số người cũng nên cẩn thận với việc điều trị bằng thuốc Subutex.  Đặc biệt là:

Chuyển từ Subutex qua Naltrexone? – Starting Naltrexone

Naltrexone là loại thuốc đối kháng (antagonist) với các loại thuốc có á phiện.  Naltrexone ngăn chặn tác dụng của heroin.  Nó rất ích lợi cho những người muốn giảm cơn thèm ma túy và không xử dụng heroin nữa.  Naltrexone có thể dùng vài ngày sau khi ngưng chương trình Subutex duy trì dài hạn.  Hãy bàn thảo về ý muốn sử dụng Naltrexone với bác sĩ điều trị để xem thử Naltrexone có thể thích hợp với bạn hay không.

Chuyển từ Subutex qua Methadone – Transferring from Subutex to Methadone

Một số người thích methadone hơn Subutex.  Chuyển từ Subutex qua methadone là việc tương đối dễ dàng.  Ngưng Subutex và ngày hôm sau có thể xử dụng methadone với liều nhẹ.  Liều methadone sẽ được điều chỉnh cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái.

Những lợi điểm khi điều trị bằng Subutex – The advantages of Subutex maintenance treatment


Tài liệu tham khảo - References