Những Video hay và hữu ích

newboxsm wNhững video hay và hữu ích

Cấp Cứu Hồi Sinh:  Hướng Dẫn Mới về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR của Đại học Arizona USA

• Tình trạng lạm dụng ma túy trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney:
1. Tình trạng ma túy Phần 1
2. Tình trạng ma túy Phần 2
3. Tình trạng ma túy Phần 3
4. Tình trạng ma túy Phần 4

• Tony Hoàng chia sẻ cuộc sống quá khứ về ma túy, băng đảng
1. Tony Hoàng Phần 1
2. Tony Hoàng Phần 2
3. Tony Hoàng Phần 3
4. Tony Hoàng Phần 4

Viêm Gan B:  1.Viêm Gan B Phần Một  2.Viêm gan B Phần Hai  3.Viêm Gan B Phần Ba  4.Viêm Gan B hoạt hình

Ung Thư Gan:

  1. Ung Thư Gan 1
  2. Ung Thư Gan 2
  3. Ung Thư Gan 3
  4. Ung Thư Gan 4

Ung Thư Ruột Già và PP chữa trị mới: Ung Thư Ruột Già Và Phương Pháp Chữa Trị Mới