METHAMPHETAMINE: SPEED và ICE

newboxsm wMETHAMPHETAMINE: SPEED AND ICEnewboxsm w

 METHAMPHETAMINE LÀ GÌ? – What is Methamphetamine?

Methamphetamine là một loại thuốc kích thích trong nhóm amphetamine được sản xuất từ các ​​hóa chất. Thuốc kích thích tăng tốc độ hoạt động của não và hệ thần kinh

pdf METHAMPHETAMINE_VIỆT    pdf SPEED and ICE Fact Sheet-ENGLISH

 

Nghe Online hay tải xuống

 

pdf ICE LÀ GÌ?

 pdf VỀ VIỆC XỬ DỤNG ICE TROPNG GIA ĐÌNH

 pdf VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ GHIỀN NGHIỆN ICE

 pdf WHAT IS ICE?_ ENGLISH

 pdf ICE USE IN FAMILY_ ENGLISH

 pdf ICE TREATMENT_ ENGLISH