13 Những Ngày Đầu Bỏ Thuốc - Quitting Smoking, The First Few Days

pdf 13 NHỮNG NGÀY ĐẦU BỎ THUỐC: Những ngày đầu tiên khi bắt đầu bỏ hút thuốc xem ra hết sức khó khăn và dễ gây bực bội. Nên cố tránh né những hoàn cảnh có thể gây cho tinh thần thêm căng thẳng.  Khi bỏ hút thuốc, nên làm gì đó khiến mình thấy thoải mái. Nên đi dạo chừng năm mười phút hoặc tìm cách làm thay đổi khung cảnh. Nên tự nhắc nhở là mình không còn hút thuốc nữa.