CẢNH BÁO VỀ MA TÚY (2)

newboxsm wCảnh Báo Về Ma Túy

Thuốc viên tròn và viên nang MDMA (Ecstasy – Thuốc lắc) liều mạnhnhiều loại khác nhau.

Thuốc viên tròn và viên nang MDMA (Ecstasy-thuốc lắc) liều mạnh đã được thấy ở New South Wales. Những viên thuốc / viên nang liều mạnh này chứa gấp hai đến ba lần liều phổ biến của các viên thuốc và viên nang MDMA khác được thấy lưu hành ở NSW.

Gần đây, Bộ Y tế NSW đã xác định được các viên thuốc “QDance” màu cam / trắng (liều trung bình khoảng 190mg).

 QDance      MDMA 2

 Biết những rủi ro

Uống một viên thuốc/viên nang MDMA (Ecstasy-thuốc lắc) có thể gây tử vong, nhưng nguy cơ gây hại sẽ cao hơn nếu:

dùng nhiều viên thuốc/viên nang MDMA (thuốc lắc).

• uống một viên thuốc/viên nang MDMA (thuốc lắc) liều mạnh.

• sử dụng các loại thuốc kích thích khác (như methamphetamine hoặc cocaine) cùng một lúc.

MDMA (thuốc lắc) thường được sản xuất với kỹ thuật kém chất lượng MDMA trong một viên / viên nang có thể khác nhau rất nhiều, ngay cả trong cùng một lô thuốc. Thời gian từ khi uống thuốc đến khi cảm thấy tác dụng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thuốc và người.

Thời tiết nóng và ẩm cũng sẽ làm tăng nguy cơ, vì MDMA làm cơ thể bị nóng quá mức một cách nguy hiểm.

MDMA (thuốc lắc) có liên quan đến tử vong, tác hại nghiêm trọng và các biến chứng suốt đời. Những cái chết gần đây ở NSW là kết quả trực tiếp của việc dùng MDMA liều mạnh, không phải thuốc nhiễm độc hoặc thuốc MDMA giả.

Thông tin và lời khuyên

• Không nên sử dng những viên thuốc này.

Xin trợ giúp ngay lập tức nếu bạn hoặc người nào đã uống một trong những viên thuốc này và cảm thấy không khỏe, và nói cho biết bạn đã uống thứ gì.

Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức khi thấy các dấu hiệu sau : cảm thấy thực sự nóng, bắp thịt cứng, bối rối hoặc kích động, mạch tim nhanh, cảm thấy hung hăng, cử động lặp đi lặp lại không kiểm soát được, nôn mửa, co giật, khó “cuơng cứng’ / bất tỉnh.

Hãy chăm sóc các bạn của bạn.

Tìm sự giúp đỡ

Bộ Y Tế NSW phát hành: 14/02/2020

 Drug warning

 High and variable dose MDMA (ecstasy) tablets and capsules

High dose MDMA (ecstasy) tablets and capsules have been found in NSW. These high dose tablets/capsules contain two to three times the common dose of other MDMA tablets and capsules found circulating in NSW.

NSW Health has recently identified high dose orange/white “QDance” tablets (average dose approximately 190mg).

Know the risks

Taking one MDMA (ecstasy) tablet or capsule by itself can kill, but the risk of harm is higher if:

you take more than one MDMA (ecstasy) tablet or capsule

you take a high dose MDMA (ecstasy) tablet or capsule

you use other stimulant drugs (such as methamphetamine or cocaine) at the same time

MDMA (ecstasy) is often poorly manufactured and the amount of MDMA in a tablet/capsule can vary a lot, even within the same batch. The time from taking the drug to feeling any effect can vary significantly depending on the drug and the person.

Hot and humid weather will also increase the risk, as MDMA causes the body to dangerously overheat.

MDMA (ecstasy) has been linked to death, serious harm and life-long complications. Recent deaths in NSW were a direct result of taking high doses of MDMA, not contaminated or ‘fake’ MDMA tablets or capsules.

 Information and advice

• Do not take these tablets.

• Get help immediately if you or someone else have taken one of these tablets and feel unwell, and tell someone what you have taken.

• Signs that you should seek help immediately: feeling really hot, rigid muscles, confusion or agitation, racing pulse/heart, feeling aggressive, uncontrolled repetitive movements, vomiting, seizures, difficult to rouse / unconscious.

• Look after your mates.

Getting help

 

14/02/2020 from NSW GOV Health