VDAP

photo-06
photo-14
photo-10
photo-11
photo-02
photo-01
photo-05
photo-15
photo-08
photo-04
photo-09
photo-13
photo-03
photo-17
photo-16
photo-12
photo-07

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CẢNH BÁO VỀ MA TÚY (2)

newboxsm_w.gifCảnh Báo Về Ma Túynewboxsm_w.gif

 Thuốc viên và viên hình con nhộng MDMA (Ecstasy – Thuốc lắc) liều mạnh và nhiều loại liều khác nhau đã xuất hiện ở New South Wales. Những viên thuốc / viên hình con nhộng liều mạnh này chứa gấp hai, gấp ba lần liều lượng phổ biến của các viên thuốc và viên con nhộng MDMA khác được thấy lưu hành ở NSW.

Gần đây, Bộ Y tế NSW đã xác định được liều lượng các viên thuốc “QDance” màu cam / trắng (liều lượng trung bình khoảng 190mg).

Tìm hiểu những nguy hiểm

Uống một viên thuốc/viên hình con nhộng MDMA (Ecstasy-Thuốc lắc) có thể gây tử vong, nhưng nguy cơ gây hại sẽ cao hơn nếu:

• dùng nhiều viên thuốc MDMA (Ecstasy-Thuốc lắc).

dùng một viên thuốc MDMA (Ecstasy-Thuốc lắc) liều mạnh. 

• sử dụng các loại thuốc kích thích khác (như methamphetamine hoặc cocaine) cùng một lúc. 

MDMA (thuốc lắc) thường được sản xuất với kỹ thuật kém chất lượng MDMA trong một viên có thể khác nhau rất nhiều, ngay cả trong cùng một lô thuốc. Thời gian từ khi uống thuốc đến khi cảm thấy tác dụng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thuốc và người. 

Thời tiết nóng và ẩm cũng sẽ làm tăng nguy cơ, vì MDMA làm cơ thể bị nóng quá mức một cách nguy hiểm. 

MDMA (thuốc lắc) có liên quan đến tử vong, tác hại nghiêm trọng và các biến chứng suốt đời. Những cái chết gần đây ở NSW là kết quả trực tiếp của việc dùng MDMA liều mạnh, không phải thuốc nhiễm độc hoặc thuốc MDMA giả. 

Thông tin và lời khuyên 

Đừng sử dng những viên thuốc này. 

Xin trợ giúp ngay lập tức nếu bạn hoặc người nào đã uống một trong những viên thuốc này và cảm thấy không khỏe, và nói cho biết bạn đã uống thứ gì. 

Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức khi thấy các dấu hiệu sau : cảm thấy thực sự nóng, bắp thịt cứng, bối rối hoặc kích động, mạch tim nhanh, cảm thấy hung hăng, cử động lặp đi lặp lại không kiểm soát được, nôn mửa, co giật, khó “cuơng cứng’ / bất tỉnh. 

Hãy chăm sóc các bạn của bạn. 

Tìm sự giúp đỡ

Nếu bạn thấy các dấu hiệu cảnh báo về quá liều hoặc mệt mỏi, hãy nhanh chóng xin trợ giúp bằng cách gọi cho Triple Zero (000) để được hỗ trợ khẩn cấp.

Để biết thông tin về các tác dụng phụ của MDMA, hãy liên lạc với NSW Poisons Information Centre - Trung tâm Thông Tin Chất Độc NSW qua số điện thoại: 13 11 26

Để được tư vấn miễn phí và bảo mật 24/7 (24 giờ / 7 ngày trong tuần), hãy gọi Dịch vụ Thông tin về Rượu và Ma túy (ADIS) theo số 1800 250 015. Nhân viên tư vấn sẵn sàng cung cấp thông tin, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khủng hoảng. Hoặc nói chuyện trên web với nhân viên tư vấn ADIS trực tuyến từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều (https://yourroom.health.nsw.gov.au/getting-help/Pages/adis.aspx.)

Ghé thăm Phòng Của Bạn - Your Room (https://yourroom.health.nsw.gov.au/Pages/home.aspx) để biết thêm thông tin về tác dụng của MDMA và các loại ma túy khác, tin tức, tờ thông tin và các tài nguyên khác.

Bộ Y Tế NSW phát hành: 14/02/2020

   Drug warning

 High and variable dose MDMA (ecstasy) tablets and capsules

High dose MDMA (ecstasy) tablets and capsules have been found in NSW. These high dose tablets/capsules contain two to three times the common dose of other MDMA tablets and capsules found circulating in NSW.

NSW Health has recently identified high dose orange/white “QDance” tablets (average dose approximately 190mg).

Know the risks

Taking one MDMA (ecstasy) tablet or capsule by itself can kill, but the risk of harm is higher if:

you take more than one MDMA (ecstasy) tablet or capsule

you take a high dose MDMA (ecstasy) tablet or capsule

you use other stimulant drugs (such as methamphetamine or cocaine) at the same time

MDMA (ecstasy) is often poorly manufactured and the amount of MDMA in a tablet/capsule can vary a lot, even within the same batch. The time from taking the drug to feeling any effect can vary significantly depending on the drug and the person.

Hot and humid weather will also increase the risk, as MDMA causes the body to dangerously overheat.

MDMA (ecstasy) has been linked to death, serious harm and life-long complications. Recent deaths in NSW were a direct result of taking high doses of MDMA, not contaminated or ‘fake’ MDMA tablets or capsules.

 Information and advice

• Do not take these tablets.

• Get help immediately if you or someone else have taken one of these tablets and feel unwell, and tell someone what you have taken.

• Signs that you should seek help immediately: feeling really hot, rigid muscles, confusion or agitation, racing pulse/heart, feeling aggressive, uncontrolled repetitive movements, vomiting, seizures, difficult to rouse / unconscious.

• Look after your mates.

Getting help

  • If you see the warning signs of overdose or distress, get help fast by calling Triple Zero (000) for emergency assistance.
  • For information about the potential adverse effects of MDMA, please contact the NSW Poisons Information Centre on 13 11 26.
  • For free and confidential advice 24/7 call Alcohol and Drug Information Service (ADIS) on 1800 250 015. Counsellors are available to provide information, referrals, crisis counselling and support. Or start a Web Chat with an ADIS counsellor online Monday to Friday, 8.30am – 5pm.
  • Visit Your Room - https://yourroom.health.nsw.gov.au/Pages/home.aspx for more information on effects of MDMA and other drugs, news, fact sheets and other resources.

 

14/02/2020 from NSW GOV Health

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy CẢNH BÁO VỀ MA TÚY (2)