VDAP

photo-16
photo-03
photo-08
photo-15
photo-14
photo-11
photo-01
photo-09
photo-12
photo-06
photo-07
photo-04
photo-13
photo-02
photo-17
photo-10
photo-05

Chương Trình Giảm Bớt Tai Hại

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM BỚT TAI HẠIY Tế Tây Nam Sydney

Mục đích của Chương Trình ngăn ngừa sự lan truyền của các bệnh lây nhiễm qua đường máu do siêu vi như viêm gan B, C và HIV/AIDS trong số những người chích ma túy. 

Chương Trình Giảm Bớt Tai Hại cung cấp:

needle-syringe-program logo

• Dụng cụ tiêm chích mới nhằm mục đích phòng ngừa hay giảm bớt việc sử dụng chung dụng cụ tiêm chích để làm giảm sự lây lan của các bệnh  lây nhiễm qua đường máu

fitpackyellow2


Bao cao su, màng chắn cao su, tin tức và giáo dục về các bệnh truyền nhiễm liên quan đến sinh dục
Tin tức, giáo dục về giảm bớt những tai hại/bệnh tật liên quan đến việc sử dụng ma túy như chăm sóc tĩnh mạch, phòng ngừa quá liều, phòng ngừa bệnh viêm gan B, C và nhiễm HIV.
Hổ trợ và giới thiệu đến trung tâm cai nghiện và phục hồi, trung tâm da liễu, các dịch vụ y tế, luật pháp và gia cư v.v.
Hướng dẫn về việc  thu lượm kim, ống chích an toàn và cung cấp những phương tiện để  thu dọn kim và ống chích.  Ngoài ra Chương Trình Giảm Bớt Tai Hại cũng tham gia đường giây nóng nhằm thu nhặt kim và ống chích vứt bỏ không an toàn nơi công cộng.
Tham gia và phát động những chiến dịch vận động sức khỏe có liên quan đến chương trình
Giáo dục cộng đồng, nhân viên y tế, nhân viên xã hội và các đoàn thể liên quan về chương trình giảm bớt tai hại, thu lượm kim chích an toàn, bệnh viêm gan B, C và siêu vi HIV
• Dịch  vụ cẩn mật và miễn phí

Điện Thoại thu nhặt kim và ống chích miễn phí và bảo mật tại NSW: 1800 633 353

yellow bin 1.4l

Đường giây thu nhặt kim và ống chích phế thải do sở Y Tế NSW khởi xướng, các thành viên trong cộng đồng có thể gọi từ bất cứ nơi nào tại NSW và cho biết nơi kim và ống chích bị vứt bỏ ngoài công cộng.  Những báo cáo này được chuyển đến cơ quan y tế liên hệ, họ sẽ thu nhặt kim và ống chích phế thải.  Đường giây nóng thu nhặt kim và ống chích phế thải còn:
Hướng dẫn và huấn luyện cách nhặt kim & ống chích an toàn
• Cung cấp thùng đựng kim & ống chích
• Thu lượm kim và ống chích
• Thu thùng đựng kim chích
• Hướng dẫn khi bị kim chích dơ đâm phải

Dịch Vụ Phiên Dịch & Thông Dịch (T.I.S) - (24 giờ/ngày) số: 131450

community sharp bin

Thùng đưng kim ống chích đã sử dụng

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Giảm Tai Hại Chương Trinh Giảm Bớt Tai Hại