VDAP

photo-13
photo-07
photo-12
photo-05
photo-14
photo-04
photo-09
photo-02
photo-10
photo-17
photo-03
photo-06
photo-11
photo-15
photo-01
photo-16
photo-08

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Khái Niệm Cơ Bản về Quá Liều

Khái niệm cơ bản quá liều newboxsm w

Quá liều là gì?
Quá liều có nghĩa là hiện tượng trong cơ thể có quá nhiều một loại thuốc (hoặc nhiều loại thuốc) đối với sức chịu đựng của cơ thể. Có một số dấu hiệu và triệu chứng cho thấy hiện tượng quá liều, và những dấu hiệu và triệu chứng ấy khác nhau với những loại thuốc được sử dụng.

Xem thêm: Khái Niệm Cơ Bản về Quá Liều

GHB/Fantasy

MatuyGHB Fantasy Gamma-hydroxy butyrate là chất ức chế thần kinh có chứa chất an thần và gây mê, thường xuất hiện dưới dạng chất lỏng không màu, không mùi, vị đắng và mặn mặn, được bán trong những chai lọ nhỏ.

Xem thêm: GHB/Fantasy

SMART Recovery

Tự Huấn Luyện Quản Lý Quá Trình Cai Nghiện Và Hồi Phục  -  pdf SMART_Recovery  - Self Management And Recovery Training là chương trình dựa trên Liệu Pháp Nhận Thức và Thay Đổi Hành Vi, nghĩa là TỰ NHẬN BIẾT MÌNH SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG SAI LẦM nên QUYẾT TÂM  THAY ĐỔI CÁCH SUY NGHĨ và THÁI ĐỘ SỐNG 

Thuốc Ngủ - An Thần

MatuyThuocAnThan Thuốc An Thần Thứ Yếu (Minor Tranquillisers) thuộc nhóm thuốc Benzodiazepines hay Benzos, được các bác sĩ cho toa để giúp cho dễ ngủ, giảm căng thẳng và bớt lo âu.

Source: www.amazon.com

Xem thêm: Thuốc Ngủ - An Thần

2013 DRUG ACTION WEEK

Drug Action Week

16-22 June 2013

TUẦN LỄ TOÀN QUỐC CẢNH GIÁC VỀ TÁC HẠI CỦA RƯỢU VÀ MA TÚY

Mỗi năm vào tuần lễ cuối tháng Sáu, nhiều hoạt động được tổ chức trên toàn nước Úc để cảnh giác những tác hại của rượu và ma túy.

DAW là một sáng kiến của Hội Đồng Về Rượu Và Ma Túy Úc Châu (ADCA), được Bộ Y Tế Liên Bang tài trợ cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng có cơ hội nâng cao nhận thức về tác hại của rượu và các loại ma túy khác.

Xem thêm: 2013 DRUG ACTION WEEK

Bạch Phiến - Heroin

Bạch phiến (heroin) là một loại ma túy thuộc nhóm gây nghiện giảm đau (narcotic analgesics) hay nhóm thuốc có á phiện (opiates) heroinuse         

Source: www.recoverycorps.org                          

             BẠCH PHIẾN - Heroin

           pdf BẠCH PHIẾN

 

Nghe Online hay tải xuống

 

Loại - Class:

  • Bất hợp phápIllegal
  • Ức chế thần kinhDepressant

 Tên lóng - Street names: "Trắng", “hàng trắng”, “Xì Ke”, Skag, A.K.A, H, Hammer, Smack, Grade 4, China white, Junk, Lebanese Gold, Dope, Shit, Horse, Slow, Harry, Slag, Whack

Xem thêm: Bạch Phiến - Heroin

Những Thuốc Kích Thích Anabolic steroids

MatuySteroid Anabolic-androgenic steroids (AAS) là những chất tổng hợp nhân tạo kích thích tố sinh dục nam (testosterone).

   pdf STEROIDS

ANABOLIC STEROIDS

Xem thêm: Những Thuốc Kích Thích Anabolic steroids

Thuốc Lắc - Ecstasy

ectasy tnThuốc lắc (Ecstasy) là tên phổ biến của MDMA (Methylenedioxymethamphetamine), là loại thuốc vừa kích thích vừa gây ảo giác.

Xem thêm: Thuốc Lắc - Ecstasy

CẦN SA - Cannabis

CanSa tnCần sa là một loại ma túy lấy từ cây dầu gai có tên là Cannabis-Sativa.

Xem thêm: CẦN SA - Cannabis

Cô Ken

cocaine tnCô-Ken là một loại ma túy được chế biến từ lá cây coca. Tiến trình sản xuất bằng nhiều phương pháp khác nhau để sản xuất nhiều loại cô-ken khác nhau.

Xem thêm: Cô Ken

Thuốc Gây Ảo Giác - Hallucinogens

MatuyHallucinogens Thuốc gây ảo giác (Hallucinogen hay psychedelic) là loại thuốc tác dụng lên hệ thần kinh làm thay đổi quá lố cách nhìn của một người về môi trường chung quanh.

Xem thêm: Thuốc Gây Ảo Giác - Hallucinogens

Các Loại Ma Túy

PHÂN LOẠI MA TÚY - Drugs classification

Có nhiều cách để phân loại ma túy. Sau đây là hai cách thường được xử dụng: phân loại theo luật pháp và phân loại theo tác dụng.     

Xem thêm: Các Loại Ma Túy

Chuyên mục phụ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Ma Túy