VDAP

photo-09
photo-02
photo-17
photo-03
photo-14
photo-11
photo-08
photo-07
photo-12
photo-15
photo-16
photo-04
photo-06
photo-05
photo-13
photo-10
photo-01

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Anh

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Anh 14

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt 4

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt b4 -13

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt 2

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt b2 -11

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt 3

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt b3- 12

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt 1

Tập Sách Điều Trị Bằng Subutex tiếng Việt b1 -10

Các bài khác...

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Subutex