VDAP

photo-05
photo-02
photo-09
photo-07
photo-16
photo-11
photo-06
photo-03
photo-15
photo-04
photo-14
photo-12
photo-08
photo-17
photo-13
photo-01
photo-10

Việc Của Gia Đình

pdf  Việc Của Gia Đình (NSW Government): Làm cách nào để bắt tay giải quyết vấn đề ma túy cùng với gia đình? Trong xã hội ngày nay, nhiều người trẻ vô tình dính líu vào ma túy. Là cha mẹ, nhiều khi rất khó để biết được đâu là cách tốt nhất để đối phó với vấn đề này. Là cha mẹ trong một xã hội đa văn hoá còn đáng lo hơn nữa. Trở ngại về ngôn ngữ có thể làm gia tăng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái và làm cho việc đối thoại càng khó khăn hơn. Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ con em mình là hiểu biết về ma túy và thảo luận vấn đề này với các em. Tập sách này cung cấp cho phụ huynh những thông tin khái quát về rượu và ma túy, những ý kiến về cách thức thảo luận việc này trong gia đình và những nơi có thể giúp đỡ quí vị.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Gia Đình và Ma Túy Việc Của Gia Đình