VDAP

photo-11
photo-01
photo-17
photo-12
photo-10
photo-08
photo-16
photo-05
photo-06
photo-02
photo-03
photo-04
photo-09
photo-07
photo-15
photo-14
photo-13

Chương Trình Giảm Bớt Tai Hại

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM BỚT TAI HẠIY Tế Tây Nam Sydney

Mục đích của Chương Trình ngăn ngừa sự lan truyền của các bệnh lây nhiễm qua đường máu do siêu vi như viêm gan B, C và HIV/AIDS trong số những người chích ma túy. 

Xem thêm: Chương Trình Giảm Bớt Tai Hại

Giảm Thiểu Tai Hại

Mục đích của Giảm Thiểu Tai Hại là cải thiện sức khỏe, xã hội và kinh tế cho cá nhân và cộng đồng.

Giảm Thiểu Tai Hại không bao che hay bào chữa cho những hành động bất hợp pháp như là tiêm chích ma túy nhưng công nhận những hành động này vẫn xảy ra bất chấp nhiều công sức bỏ ra để làm giảm sự cung cấp và sử dụng ma túy.

Xem thêm: Giảm Thiểu Tai Hại

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Giảm Tai Hại