VDAP

photo-11
photo-03
photo-15
photo-07
photo-17
photo-14
photo-08
photo-05
photo-04
photo-02
photo-01
photo-06
photo-10
photo-16
photo-09
photo-12
photo-13

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Rèn Luyện - Đối Phó

Rèn Luyện - Đối Phó

Những bài sau trích từ trang Web TTYT Tâm Thần Liên Văn Hoá - Transcultural Mental Health Centre

pdf K10_Vietnamese_SR1

pdf Giải quyết khó khăn

pdf Một đêm ngủ ngon

pdf Rèn luyện thích ứng

Sống vui sống khoẻ

Sống vui sống khoẻ

Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em

Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em

Những bài sau đây lấy từ trang Web TTYT Tâm Thần Liên Văn Hóa - Transcultural Mental Health Centre:

pdf Bệnh lo âu nơi trẻ em

pdf Bệnh sợ ăn nơi trẻ em

pdf Bệnh trầm cảm nơi trẻ em

pdf Chứng rối loạn nơi trẻ em

pdf Hành vi ngỗ ngược nơi trẻ em

Rèn luyện thích ứng

Rèn luyện thích ứng

Trung tâm y tế tâm thần liên văn hóa

Trung tâm y tế tâm thần liên văn hóa

Phục hồi khỏi bệnh tâm thần

Phục hồi khỏi bệnh tâm thần

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Tâm Thần