VDAP

photo-12
photo-11
photo-05
photo-01
photo-17
photo-10
photo-09
photo-14
photo-04
photo-02
photo-06
photo-13
photo-15
photo-08
photo-07
photo-16
photo-03

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CAI NGHIỆN MA TÚY - Drug Dependence Treatment

drugs-alcohol-addiction-treatment tnCác chương trình điều trị nghiện ngập hữu hiệu bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn nhắm đến một khía cạnh đặc biệt của căn bệnh và những hậu quả do nó gây ra.

pdf Cai Nghiện Ma Túy

Nghe Online hay tải xuống

 

Lệ thuộc ma túy - Drug Dependence 

"Lệ thuộc ma túy là một loại bệnh phức tạp.  Đặc điểm là khi lên cơn ghiền thì không kiềm chế được sự thèm thuốc, việc đi tìm kiếm thuốc và việc sử dụng, mặc dầu phải đối đầu với những hậu quả tai hại. Đối với nhiều người, việc nghiện ngập trở thành kinh niên, tái nghiện trở lại nhiều lần mặc dầu đã không sử dụng một thời gian dài.

 Bước đường dẫn tới nghiện ngập bắt đầu với hành động sử dụng ma túy.  Với một thời gian sử dụng, người sử dụng có thể bị quen thuốc và mất đi khả năng chọn lựa việc ngừng lại không sử dụng nữa.  Việc đi tìm kiếm ma túy trở thành như bị bắt buộc, phần lớn là do những ảnh hưởng của việc sử dụng lâu dài đến hoạt động của não bộ, và rồi ảnh hưởng đến hành vi.

 Sư đăm mê sử dụng ma túy có thể theo người nghiện cả cuộc đời.  Sự nghiện ngập ma túy thường thường không những đưa đến việc đăm mê sử dụng mà còn đưa đến những hành vi bệnh hoạn làm rối loạn sinh hoạt bình thường của gia đình, nơi làm việc và luôn cả cộng đồng rộng lớn nữa.  Sự nghiện ngập cũng tăng thêm nguy cơ đưa đến nhiều loại bệnh hoạn khác.  Những bệnh hoạn này có thể do các lối sống nghèo nàn, thiếu vệ sinh thường đi kèm theo với cuộc sống của người nghiện ngập hay do những tác dụng độc hại của chính các loại ma túy.”(1)

 Các Phương Pháp Điều Trị -  Treatment Approaches

Vì nghiện ngập có nhiều chiều kích và làm rối loạn nhiều khiá cạnh cuộc sống cá nhân, cho nên việc điều trị cũng không đơn giản.  Việc điều trị không những phải giúp cá nhân ngưng sử dụng ma túy và duy trì lối sống lành mạnh, mà còn phải hoàn thành sự sinh hoạt có ích lợi phong phú trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội nữa. Những chương trình điều trị nghiện ngập hữu hiệu bao gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần nhắm đến một khía cạnh đặc biệt của căn bệnh và những hậu quả do nó gây ra. (1)

 Có nhiều loại ma túy gây nghiện, cho nên việc điều trị cho từng loại ma túy cũng có thể khác nhau.  Việc điều trị cũng thay đổi tùy theo những cá biệt của mỗi bệnh nhân. Hiện tại những phương pháp điều trị bao gồm:

 • Hành vi trị liệu (behavioral therapy) - như cố vấn tâm lý (counseling), nhận thức trị liệu (cognitive therapy), hoặc tâm lý trị liệu (psychotherapy) - và 
 • Dược lý trị liệu (pharmacotherapy) hay
 • Phối hợp cả hai phương pháp (combination of behavioral therapy and pharmacotherapy)

 Hành Vi  Trị Liệu  - Behavioral Therapies

“Hành vi trị liệu là những phương pháp dùng những kỹ thuật tâm lý để giúp người nghiện hoạch định phương cách đối phó cơn thèm, hướng dẫn họ cách thức tránh xa các loại ma túy, sự cám dỗ, phòng ngừa việc nghiện lại (relapse) và giúp họ đối phó với việc nghiện lại nếu xảy ra.  Khi hành vi của một người xử dụng  ma túy đặt họ vào nguy cơ bệnh AIDS hoặc những bệnh truyền nhiễm khác, các phương pháp hành vi trị liệu có thể giúp giảm thiểu nguy cơ việc lây nhiễm bệnh.  Việc quản trị trường hợp của bệnh nhân và việc giới thiệu đến các dịch vụ y khoa, tâm lý, xã hội là những việc cần thiết của việc điều trị cho nhiều bệnh nhân.” (2)  

 Dược lý trị liệu Pharmacotherapy

Là phương pháp xử dụng thuốc để điều trị, thí dụ như dùng methadone, naltrexone, buprenorphine (subutex, suboxone) để điều trị cho những người ghiền bạch phiến.  Dùng thuốc bupropion (zyban) hay varenicline (champix) và các sản phẩm nicotine (cao dán nicotine, kẹo nicotine, nicotine dạng hơi xịt vào mũi) cho những người ghiền thuốc lá, naltrexone để trị bệnh nghiện rượu.

 Những loại thuốc như những loại dùng để trị bệnh trầm cảm, ổn định tính khí có thể cần thiết cho việc chữa trị thành công khi bệnh nhân cũng mắc những bệnh tâm thần như trầm cảm, lo âu.   Phối hợp trị liệu - Combination of both approaches: Những chương trình điều trị hiệu quả là những chương trình điều trị phối hợp các phương pháp trị liệu cùng các dịch vụ liên quan khác để đáp ứng nhu cầu riêng tư cá nhân của bệnh nhân.  Nghĩa là quan tâm đến những vấn đề tuổi tác, sắc tộc, văn hóa, khuynh hướng tính dục, phái tính, thai sản, dạy dỗ con cái, nhà cửa và việc làm cũng như sự bạo hành và sự lạm dụng tính dục.

Cơ Sở Điều Trị - Treatment Settings  

Việc điều trị có thể được tổ chức tại nhiều nơi khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau, và với những khoảng thời gian khác nhau.  Việc điều trị có thể là ngoại trú (tại nhà), nội trú (tại nhà thương hoặc tại các trung tâm cai nghiện hay phục hồi). 

 

Bởi vì nghiện ngập ma túy là loại bệnh kinh niên, tái nghiện nhiều lần, cho nên việc điều trị ngắn hạn hay chỉ điều trị một lần thì không đủ.  Đối với nhiều người, việc điều trị là một tiến trình lâu dài bao gồm nhiều sự can thiệp và nhiều nỗ lực để đạt đến việc không xử dụng ma túy nữa.  Những sự can thiệp này bao gồm sự phục hồi, cố vấn tâm lý, hành vi trị liệu, dược lý trị liệu, quản trị trường hợp bệnh nhân và những dịch vụ khác.

 Cắt cơn chỉ là bước khởi đầu của việc điều trị.  Muốn thành công, bệnh nhân phải tham dự các chương trình phục hồi, trị liệu cá nhân, trị liệu theo nhóm hoặc gia đình, nhóm tương trợ, hướng nghiệp và từ bỏ không xử dụng ma túy nữa. 

Làm thế nào để được điều trị? –  How to access treatment?

Để được hướng dẫn điều trị, hãy liên lạc với:

 • Bác sĩ gia đình
 • Chuyên viên cố vấn về ma túy
 • Dịch vụ chữa trị ma túy
 • Trung tâm y tế địa phương 

Điện thoại Dịch Vụ Thông Tin Hướng Dẫn Về Rượu và Ma Túy của Tiểu Bang hay Lãnh Thổ – ADIS (Alcohol& Drug Information Service) 

 Tại Australia, nếu cần thông ngôn, hãy gọi Dịch Vụ Thông Ngôn Điện Thoại (TIS) qua số 131 450. 

 

Tài liệu tham khảo - References

 Principles of Drug Addiction Treatment, A Research Based Guide 

  1. Preface, Principles of Drug Ad diction Treatment, A Research-Based Guide, 1999, National Institute on Drug Abuse, U.S Department of Healh and Human Services
  2. Principles of Drug Ad diction Treatment, A Research-Based Guide, 1999, National Institute on Drug Abuse, U.S Department of Healh and Human Services

 Treatment: http://druginfo.adf.org.au/article.asp?ContentID=treatment1 

 

 

 

 

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Các Phương Pháp Cai Nghiện Ma Túy