VDAP

photo-11
photo-12
photo-14
photo-07
photo-17
photo-04
photo-15
photo-16
photo-02
photo-10
photo-06
photo-13
photo-01
photo-03
photo-08
photo-05
photo-09

Gia Đình Và Bạn Bè Bị Ảnh Hưởng Vì Người Thân Sử Dụng Ma Túy

pdf Gia Đình Và Bạn Bè Bị Ảnh Hưởng Vì Người Thân Sử Dụng Ma Túy: Nếu bạn có người thân nghiện rượu hoặc ma túy, chắc bạn sẽ có nhiều lo lắng và thắc mắc. Có thể bạn không biết phải làm thế nào để đối phó. Tập sách này trình bày một số thông tin về cách tự chăm sóc bản thân và trợ giúp cho gia đình, những phương cách trị liệu cho người nghiện, liên lạc ai, ở đâu để được giúp đỡ.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Gia Đình và Ma Túy Ảnh Hưởng Đến Gia Đình & Bạn Bè