Bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm là căn bệnh có đặc điểm là người bệnh mang tâm trạng u buồn, sầu não kéo dài hay quá mức và mất đi niềm hứng thú trong những sinh hoạt mà trước kia vẫn thích. Những triệu chứng này có thể làm xáo trộn nặng nề cuộc sống của người bệnh.  Bệnh Trầm Cảm pdf  Bệnh trầm cảm