VDAP

photo-03
photo-16
photo-12
photo-04
photo-14
photo-17
photo-11
photo-01
photo-15
photo-09
photo-07
photo-02
photo-10
photo-08
photo-06
photo-13
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm là căn bệnh có đặc điểm là người bệnh mang tâm trạng u buồn, sầu não kéo dài hay quá mức và mất đi niềm hứng thú trong những sinh hoạt mà trước kia vẫn thích. Những triệu chứng này có thể làm xáo trộn nặng nề cuộc sống của người bệnh.  Bệnh Trầm Cảm pdf  Bệnh trầm cảm 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Tâm Thần Bệnh trầm cảm