VDAP

photo-01
photo-10
photo-08
photo-06
photo-13
photo-14
photo-09
photo-12
photo-11
photo-07
photo-16
photo-17
photo-02
photo-05
photo-03
photo-04
photo-15

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Thuốc Lá Tại Việt Nam

BÁO DÂN VIỆT: www.danviet.vn 10/06/2012 | 09:36

Mua thuốc lá ở Việt Nam: Dễ hơn mua kẹo

Xem thêm: Thuốc Lá Tại Việt Nam

Tu Sĩ Phật Giáo Điều Trị Nghiện Ngập

 

thamkrabokTu Sĩ Phật Giáo Điều Trị Nghiện Ngập

Dương Tiêu chuyển ngữ

Tin từ Saraburi, ThaiLand: Có lẽ đây là 1 bệnh xá chữa trị nạn nhân nghiện ma tuý và rượu bằng phương pháp tận gốc rể sâu xa nhất thế giới. Với 2 bảng Anh mỗi ngày, các nạn nhân có thể tham dự vào chương trình phục hồi vật lý này,

Xem thêm: Tu Sĩ Phật Giáo Điều Trị Nghiện Ngập

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Tin Hay