VDAP

photo-06
photo-16
photo-13
photo-17
photo-08
photo-05
photo-15
photo-11
photo-02
photo-01
photo-04
photo-12
photo-10
photo-07
photo-09
photo-14
photo-03

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Methadone Treatment - English

Methadone Treatment - English 08

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt 07

Điều Trị Bằng Methadone

methadone tnMột trong những  phương pháp trị-liệu-bằng-thuốc cho những người nghiện các loại thuốc trong nhóm á phiện, đặc biệt cho những người xử dụng bạch phiến (heroin). 

pdf Điều Trị Bằng Methadone

Xem thêm: Điều Trị Bằng Methadone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Methadone