VDAP

photo-11
photo-15
photo-10
photo-05
photo-01
photo-03
photo-13
photo-16
photo-04
photo-17
photo-07
photo-02
photo-08
photo-06
photo-09
photo-14
photo-12

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Những Video hay và hữu ích

newboxsm wNhững video hay và hữu ích

Cấp Cứu Hồi Sinh:  Hướng Dẫn Mới về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR của Đại học Arizona USA

• Tình trạng lạm dụng ma túy trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney:
1. Tình trạng ma túy Phần 1
2. Tình trạng ma túy Phần 2
3. Tình trạng ma túy Phần 3
4. Tình trạng ma túy Phần 4

• Tony Hoàng chia sẻ cuộc sống quá khứ về ma túy, băng đảng
1. Tony Hoàng Phần 1
2. Tony Hoàng Phần 2
3. Tony Hoàng Phần 3
4. Tony Hoàng Phần 4

Viêm Gan B:  1.Viêm Gan B Phần Một  2.Viêm gan B Phần Hai  3.Viêm Gan B Phần Ba  4.Viêm Gan B hoạt hình

Ung Thư Gan:

  1. Ung Thư Gan 1
  2. Ung Thư Gan 2
  3. Ung Thư Gan 3
  4. Ung Thư Gan 4

Ung Thư Ruột Già và PP chữa trị mới: Ung Thư Ruột Già Và Phương Pháp Chữa Trị Mới

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Những Video hay và hữu ích