VDAP

photo-09
photo-13
photo-07
photo-12
photo-02
photo-15
photo-06
photo-17
photo-04
photo-10
photo-11
photo-08
photo-16
photo-14
photo-01
photo-03
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

10 Hướng Dẩn Bỏ Hút Thuốc - Smokescreen

10 huong dan bo thuoc  pdf 10 HƯỚNG DẪN BỎ HÚT THUỐC: Nhiều người muốn bỏ hút thuốc, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng.  Bất cứ lúc nào, người hút thuốc cũng ở một trong ba giai đoạn như sau: SẴN SÀNG, CÒN DO DỰ, CHƯA SẴN SÀNG.  Tài liệu này giúp bạn nhận biết bạn đang ở giai đoạn nào và hướng dẫn cũng như cố vấn cho những ai đã sẵn sàng bỏ hút thuốc

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 10 Hướng Dẩn Bỏ Hút Thuốc - Smokescreen