VDAP

photo-15
photo-11
photo-09
photo-14
photo-01
photo-10
photo-04
photo-05
photo-17
photo-06
photo-12
photo-02
photo-07
photo-03
photo-13
photo-08
photo-16

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex

            pdf  Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex (Buprenorphine) của Người Úc gốc Việt Tại Melbourne: Một nghiên cứu của anh Tường Nguyễn

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Tin Hay Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex