VDAP

photo-04
photo-03
photo-05
photo-15
photo-12
photo-11
photo-14
photo-07
photo-16
photo-06
photo-10
photo-08
photo-02
photo-09
photo-13
photo-01
photo-17

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Rối loạn tính khí lưỡng cực

 pdf Chứng rối loạn tính khí lưỡng cực: Là một dạng của chứng trầm cảm mà trước đây thường được gọi bệnh loạn tâm thần hưng trầm cảm. Bệnh nhân trải qua các đợt thay đổi tính khí cực độ - từ u uất trầm cảm và buồn rầu qua phấn khích và hoan hỉ.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Tâm Thần Rối loạn tính khí lưỡng cực