VDAP

photo-08
photo-04
photo-02
photo-05
photo-12
photo-16
photo-03
photo-13
photo-14
photo-11
photo-07
photo-17
photo-01
photo-10
photo-09
photo-15
photo-06

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Bệnh Hoa Liễu

pdf Bệnh Hoa Liễu hay Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục (Victoria, Department of Human Resources): Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là những bệnh bạn có thể lây nhiễm từ người khác hoặc lây sang người khác nếu bạn hay người bạn tình có bệnh mà sinh hoạt tình dục không an toàn. Có nhiều loại bệnh hoa liễu:

  • Bệnh Chlamydia
  • Mụt Giộp Cơ Quan Sinh Dục (Genital Herpes)
  • Mào Gà (Genital Warts)
  • Bệnh Lậu (Gonorrhea)
  • Bệnh Trichomonas
  • Bệnh Giang Mai (Syphilis)
  • Viêm Gan B
  • HIV và AIDS

Khoa Học & Y Khoa