VDAP

photo-02
photo-16
photo-11
photo-06
photo-04
photo-12
photo-01
photo-10
photo-03
photo-05
photo-09
photo-15
photo-08
photo-07
photo-17
photo-13
photo-14

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Tình Dục An Toàn

pdf Tình Dục An Toàn (Victoria, Department of Human Resources): Tình dục an toàn là bảo vệ cho mình và người khác không bị lây nhiễm bệnh bằng cách dùng bao cao su an toàn khi làm tình, không cho tinh dịch, âm dịch, máu của người này qua cơ thể người khác.

Khoa Học & Y Khoa