VDAP

photo-03
photo-12
photo-16
photo-06
photo-04
photo-15
photo-11
photo-10
photo-07
photo-05
photo-17
photo-01
photo-02
photo-13
photo-14
photo-08
photo-09

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

07 Suy Nghĩ Sai Lầm Về Việc Hút Thuốc - Myths About Cigarette Smoking

pdf 07 SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ VIỆC HÚT THUỐC: Tôi chỉ hút loại thuốc nhẹ thôi. Tôi chỉ hút xã giao thôi, muốn bỏ lúc nào cũng được. Tôi hút thuốc vấn vì loại này ít hóa chất. Khi hút thuốc trong xe, tôi quay cửa kính xuống để khỏi hít phải khói thuốc. Tôi còn trẻ, tôi không tin là tôi sẽ bệnh vì hút thuốc. Tôi sợ nếu bỏ hút thuốc sẽ mập ra. Tôi sẽ bỏ hút thuốc khi có thai hay khi tròn 30 tuổi

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 07 Suy Nghĩ Sai Lầm Về Việc Hút Thuốc - Myths About Cigarette Smoking