VDAP

photo-16
photo-07
photo-15
photo-17
photo-11
photo-02
photo-06
photo-14
photo-01
photo-12
photo-08
photo-13
photo-03
photo-10
photo-09
photo-05
photo-04

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

04 Khói Thuốc và Trẻ Em

khoithuoc     pdf 04 KHÓI THUỐC VÀ TRẺ EM - Cigarette Smoke & Children.  Một em bé sơ sinh chung sống với những người hút thuốc trong nhà hay trong xe, cho đến ngày sinh nhật đầu tiên của em, có thể hít số lượng khói thuốc tương đương với 80 điếu thuốc!

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 04 Khói Thuốc và Trẻ Em