VDAP

photo-01
photo-10
photo-06
photo-11
photo-04
photo-15
photo-03
photo-07
photo-12
photo-09
photo-17
photo-13
photo-08
photo-05
photo-14
photo-16
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

05 Không Hút Thuốc Lá Trong Xe - Car and Home: Smoke Free Zone

smokinthecar    pdf 05 KHÔNG HÚT THUỐC LÁ TRONG NHÀ TRONG XE. Khói thuốc chứa khoảng 4000 hóa chất khác nhau có tác dụng gây ung thư và rất có hại cho trẻ em cũng như người lớn ở mọi lứa tuổi. Mặc dầu ta không còn thấy khói nữa nhưng chất độc vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, khắp các ngõ ngách trong xe.  Quay cửa kính xe xuống cũng không đẩy được hết khói thuốc ra ngoài.......

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 05 Không Hút Thuốc Lá Trong Xe - Car and Home: Smoke Free Zone