VDAP

photo-11
photo-01
photo-15
photo-10
photo-09
photo-16
photo-03
photo-17
photo-07
photo-12
photo-14
photo-02
photo-06
photo-13
photo-05
photo-04
photo-08

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Ma Túy
 • Thu : Phuong phap tri lieu nao huu hieu nhat de cai HEROIN?

  Thứ ba, 09 Tháng 10 2012   Dang khoa

  Heroin la loai gay nghien nang. Cai nghien huu hieu hay khong la tuy theo hoan canh moi nguoi va tuy theo thich hop voi phuong phap nao......thu may Khoa

  Hits :  81
 • Các thông tin về Ma Túy.

  Thứ sáu, 14 Tháng 9 2012   vdap_admin

  Các thông tin về Ma Túy có thể tìm thấy ở.........

  Hits :  71


Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Hỏi-Đáp Ma Túy