VDAP

photo-09
photo-02
photo-17
photo-10
photo-03
photo-14
photo-06
photo-04
photo-12
photo-07
photo-11
photo-05
photo-01
photo-08
photo-13
photo-16
photo-15

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Dịch Vụ Cho Người Việt Tại Sydney

NHỮNG DỊCH VỤ CHO NGƯỜI VIỆT TẠI SYDNEY –

Services For Vietnamese in Sydney

 

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng Việt Về Ma Túy Tại South West Sydney –  South West Sydney Vietnamese Drug Health Information Program

Fairfield Drug Health Service

Fairfield Hospital

PO Box 5 FAIRFIELD NSW 1860 AUSTRALIA

Điện thoại:         (02) 9616 8884

Điện thư:          (02) 9616 8880

cung cấp linh động các dịch vụ - The program provides flexible services:                   

v  Thông tin hướng dẫn về phòng ngừa, giảm thiểu những tai hại liên quan đến thuốc lá, rượu bia và các loại ma túy – Advice to prevent or reduce drug related health problems

v  Thông tin, giới thiệu và hỗ trợ về những chương trình điều trị cai nghiện rượu, thuốc lá, và các loại ma túy – Information, referral and support on alcohol, tobacco & other drugs treatment options

v  Cung cấp các tin liệu tiếng Việt về rượu bia, thuốc lá và các loại ma túy – Provision of resource materials in Vietnamese

v  Hỗ trợ tổ chức các buổi thông tin, hội thảo, huấn luyện cho cộng đồng, nhân viên xã hội, các chuyên viên y tế Việtnam– Information and training support services to Vietnamese community members, workers and health professionals

v Hỗ trợ điều hợp các dự án – Projects co-ordination support

 

Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc NSW Vietnamese Australian Welfare Association (VAWA)

6-8 Bankstown City Plaza, BANKSTOWN NSW 2200

PO Box 733, BANKSTOWN NSW 1885

Điện thoại: (02) 9793 7129   Fax: (02) 9793 7895

cung cấp các dịch vụ - The organisation provides services:

v  Giúp đỡ thiếu niên Đông Dương 12-17 tuổi 

1.      đang gặp khó khăn trong gia đình, trong vấn đề hội nhập vào xã hội và học đường

2.      là nạn nhân của sự bạo hành, bị ngược đãi về tinh thần

3.      gặp khó khăn về gia cư, thiếu sự chăm sóc của gia đình

4.      lạm dụng ma túy và rượu hay bị ảnh hưởng vì người thân có vấn đề ma túy

v  Giúp đỡ gia đình có con nhỏ từ mới sinh đến 12 tuổi

1.      đang gặp khó khăn trong vấn đề nuôi dạy con cái

2.      đang gặp khó khăn về tinh thần

3.      đang gặp khó khăn về tài chánh hoặc gia cư

4.      đang gặp khó khăn về hội nhập

 

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Tiểu Bang NSWVietnamese Community in Australia – NSW Chapter

Văn Phòng Cabramatta

4/50 Park Road 

CABRAMATTA NSW 2166

Điện thoại:       02 9727 5599 hoặc 9727 7599

Điện thư:          02 9727 5276

Giờ làm việc:    Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00AM – 5:00PM

                    Email:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website:           http://www.vietnamese.org.au/

Văn Phòng Bankstown

23 Greenwood Avenue

BANKSTOWN NSW  2200

Điện thoại:       (02) 9796 8035  & (02) 9790 3934

Điện thư:          (02) 9796 3794

Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00AM – 5:00PM

Website:         http://www.vietnamese.org.au/

Cung cấp các dịch vụ - The organisation provides services:

v  Dịch vụ cố vấn và trợ giúp những người gặp khó khăn vì vấn đề bài bạc – Problem Gambling Service: Cung cấp tin tức và cố vấn cho những người đăm mê bài bạc hoặc thân nhân của họ.  Tổ chức những buổi thông tin về tác hại của vấn đề bài bạc quá độ .  Thành lập các nhóm sinh hoạt để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về vấn đề bài bạc

v  Trợ giúp những cư dân mới tới trong tiến trình định cư – Settlement Grants Programme: Hướng dẫn điền đơn.  Giải thích các tài liệu và trợ giúp trong việc giao tiếp với các cơ quan chính quyền.  Tìm hiểu những nhu cầu của cộng đồng.  Tổ chức những buổi thông tin, khóa học và sinh hoạt cho các thành viên của cộng đồng.  Cố vấn cho các cơ quan chính phủ về nhu cầu và phong tục tập quán của người Việt.

v  Trợ giúp cho những học sinh đã hoặc đang có ý định bỏ học – Links to Learning: Khuyến khích và trợ giúp các học sinh đã bỏ học trong việc tìm kiếm công ăn việc làm hay tham gia các chương trình huấn nghệ.  Tổ chức những khóa huấn luyện ngắn hạn và sinh hoạt vui chơi lành mạnh.  Kết hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục tại địa phương để trợ giúp cho những học sinh đang gặp khó khăn trong việc học hành.

v  Hướng dẫn và khai thuế miễn phí cho những người có lợi tức thấp – Tax help: Phổ biến tin tức về các vấn đề liên quan đến thuế vụ.  Kết hợp với Phòng Thuế Vụ để tổ chức những khóa huấn luyện về khai thuế cho thiện nguyện viên.  Trợ giúp những người có lợi tức thấp trong việc điền đơn khai thuế.

 

 

 

Chuyên mục phụ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin DỊCH VỤ