VDAP

photo-05
photo-06
photo-03
photo-17
photo-15
photo-11
photo-12
photo-04
photo-01
photo-07
photo-08
photo-09
photo-13
photo-02
photo-14
photo-16
photo-10

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Những Video hay và hữu ích

newboxsm wNhững video hay và hữu ích

Cấp Cứu Hồi Sinh:  Hướng Dẫn Mới về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR của Đại học Arizona USA

• Tình trạng lạm dụng ma túy trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney:
1. Tình trạng ma túy Phần 1
2. Tình trạng ma túy Phần 2
3. Tình trạng ma túy Phần 3
4. Tình trạng ma túy Phần 4

• Tony Hoàng chia sẻ cuộc sống quá khứ về ma túy, băng đảng
1. Tony Hoàng Phần 1
2. Tony Hoàng Phần 2
3. Tony Hoàng Phần 3
4. Tony Hoàng Phần 4

Viêm Gan B:  1.Viêm Gan B Phần Một  2.Viêm gan B Phần Hai  3.Viêm Gan B Phần Ba  4.Viêm Gan B hoạt hình

Ung Thư Gan:

  1. Ung Thư Gan 1
  2. Ung Thư Gan 2
  3. Ung Thư Gan 3
  4. Ung Thư Gan 4

Ung Thư Ruột Già và PP chữa trị mới: Ung Thư Ruột Già Và Phương Pháp Chữa Trị Mới

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Những Video hay và hữu ích