VDAP

photo-14
photo-07
photo-09
photo-03
photo-06
photo-16
photo-15
photo-12
photo-04
photo-17
photo-05
photo-02
photo-08
photo-10
photo-13
photo-01
photo-11

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

METHAMPHETAMINE: SPEED và ICE

newboxsm wMETHAMPHETAMINE: SPEED AND ICEnewboxsm w

 METHAMPHETAMINE LÀ GÌ? – What is Methamphetamine?

Methamphetamine là một loại thuốc kích thích trong nhóm amphetamine được sản xuất từ các ​​hóa chất. Thuốc kích thích tăng tốc độ hoạt động của não và hệ thần kinh

pdf METHAMPHETAMINE_VIỆT    pdf SPEED and ICE Fact Sheet-ENGLISH

 

Nghe Online hay tải xuống

 

pdf ICE LÀ GÌ?

 pdf VỀ VIỆC XỬ DỤNG ICE TROPNG GIA ĐÌNH

 pdf VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ GHIỀN NGHIỆN ICE

 pdf WHAT IS ICE?_ ENGLISH

 pdf ICE USE IN FAMILY_ ENGLISH

 pdf ICE TREATMENT_ ENGLISH

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy METHAMPHETAMINE: SPEED và ICE