VDAP

photo-14
photo-12
photo-15
photo-03
photo-04
photo-02
photo-11
photo-06
photo-07
photo-08
photo-01
photo-10
photo-16
photo-17
photo-05
photo-09
photo-13

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

METHAMPHETAMINE: SPEED và ICE

newboxsm wMETHAMPHETAMINE: SPEED AND ICEnewboxsm w

 METHAMPHETAMINE LÀ GÌ? – What is Methamphetamine?

Methamphetamine là một loại thuốc kích thích trong nhóm amphetamine được sản xuất từ các ​​hóa chất. Thuốc kích thích tăng tốc độ hoạt động của não và hệ thần kinh

pdf METHAMPHETAMINE_VIỆT    pdf SPEED and ICE Fact Sheet-ENGLISH

 pdf ICE LÀ GÌ?

 pdf VỀ VIỆC XỬ DỤNG ICE TROPNG GIA ĐÌNH

 pdf VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ GHIỀN NGHIỆN ICE

 pdf WHAT IS ICE?_ ENGLISH

 pdf ICE USE IN FAMILY_ ENGLISH

 pdf ICE TREATMENT_ ENGLISH

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy METHAMPHETAMINE: SPEED và ICE