VDAP

photo-12
photo-01
photo-04
photo-17
photo-11
photo-02
photo-16
photo-09
photo-05
photo-08
photo-15
photo-13
photo-06
photo-03
photo-07
photo-10
photo-14

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

01 Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy

smokingapregn  Việc hút thuốc ảnh hưởng thế nào đến thai nhi đang còn trong bụng mẹ?  - Dây nhau là sinh đạo đưa chất dinh dưỡng từ người mẹ sang bào thai. Máu lưu thông qua dây nhau dẫn vào cơ thể em bé dưỡng khí và các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cho em tăng trưởng và phát triển.. pdf  01  Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 01 Hút Thuốc Trong Lúc Có Thai - Smoking & Pregnancy